Amos Ahola

Eduskuntaan

Amos Ahola

Olen 36-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuusyrityksessä asiantuntijatiimin vetäjänä ja muutaman vuoden verran ohjelmistoyrittäjänä. Viimeisten viiden hallituksen kyvyttömyys tehdä rakenteellisia uudistuksia sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Toistaiseksi tekemättä olevat rakenteelliset uudistukset ovat sosiaaliturvauudistus, työmarkkinoiden vapauttaminen, alueellisten tulonsiirtojen minimoiminen, henkilökohtaisen konkurssin salliminen, eläkejärjestelmän purkaminen oikeudenmukaisesti sekä kotitalouksien ja julkisen sektorin velkaantumisen taittaminen.


Kaikki nämä uudistukset ovat sinänsä toteutettavissa lainsäätäjän kynällä, mutta mielestäni on tärkeää että päättäjämme pohtivat myös hallituskausien ylittäviä teemoja - vaikka edellä mainittujen rakenteellisten uudistusten tarpeesta on melko vahva konsensus, on hallintomme ollut kyvytön niitä tekemään. Tämä johtuu merkittävältä osin maamme edunvalvontakoneiston vahvuudesta, ja toisaalta siitä, että poliitikkojemme menestystä mitataan sillä kauanko he kykenevät pysymään vallassa kiinni. Siksi ongelmien ratkaisun siirtäminen aina seuraavien vaalien jälkeiseen aikaan on demokraattisen järjestelmämme valuvika, jonka näkisin mielelläni korjattavan esimerkiksi rajaamalla kansanedustajien kaudet maksimissaan kahteen, tai muuten tekemällä urapolitikointi mahdottomaksi. Myös puolueiden lähipiiriin kuuluvien yhdistysten ja säätiöiden harrastamaa varallisuuden kerryttämistä olisi syytä hillitä ja puoluetukia merkittävästi pienentää.


En vaalikampanjassani lupaa yhdellekään eturyhmälle enemmän rahaa, sillä julkisen talouden velkaantumisen lopettaminen vaatii kulukuria. Sen sijaan lupaan jokaiselle ihmiselle enemmän vapautta päättää omista asioistaan pienemmän julkisen sektorin ja pienemmän verokiilan myötä. Ajamani perustuloon perustuva sosiaaliturvauudistus on kustannusneutraali, ja se mahdollistaa työllisyyspalvelujen keskittämisen vain niihin kansalaisiin, jotka niitä haluavat käyttää nykyisen aktiivimallin sijaan.


Ratkaisut maamme ongelmiin ovat olemassa, ja Liberaalipuolueella ei ole mitään hävittävää niiden käyttämisessä.Päätavoitteeni

työ

Työnteon ja yrittämisen pitää olla kannattavaa kaikissa olosuhteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa pienempää julkista sektoria sekä verotusta.

Perustulo

Kaikista pitää pitää huolta, eikä heitä pidä kiusata. Parhaiten tämä onnistuu perustulolla.

edistys

Meidän on päästettävä irti menneisyydestä ja katsottava tulevaisuuteen. Maan tapa ja alueelliset tulonsiirrot on lopetettava.